Homer

Homer Hardware Manufacturing Co., Ltd e една от най - големите фирми за производство на скрепителни планки и други свързващи елементи. Компанията се намира в Източен Китай провинция Дзянсу в града Тайжоу. Тя е единствената фирма в Китай, която притежава издадени сертификати CE и EOTA за всички предлагани продукти, което гарантира тяхното качество.